Dit is mijn blog waarin ik de praktische, filosofische en psychologische aspecten van werken en leven onderzoek (Engels: to examine).

Meest recente artikel gepost op: 18 oktober
Volgend artikel verwacht rond: 30 november

Mijn laatste posts:

Onze materialistische wereld: de prijs weten van alles, maar van niets de waarde

9 minuten leestijd – Samenvatting: In 1984 zong Madonna “[…] we are living in a material world and I am a material girl”. In 1890 publiceerde Oscar Wilde published zijn (enige) roman The picture of Dorian Gray, met daarin de zinsnede: “Tegenwoordig weten mensen de prijs van alles, maar van niet de waarde”. Herken je deze citaten als van toepassing op jezelf? “Natuurlijk niet”, hoor ik je denken, “er is meer in het leven dan geld alleen. Geld is slechts een middel tot een bepaald doel.” Maar als het het middel is tot veel van onze doelen, hoe onafhankelijk zijn wij dan van geld en hoe beïnvloedt dat ons?

Hoe leid je anderen naar jouw ideale wereld?

5 minuten leestijd – Samenvatting: In mijn vorige artikel besprak ik leiderschap en hoe dit eigenlijk draait om jouw persoonlijke ethiek. Ik definieerde persoonlijke ethiek als het antwoord op de vraag: “In wat voor wereld wil jij leven?” Echter, om gevolg aan je persoonlijke ethiek te geven en anderen met je mee te krijgen, moet die ethiek de gedeelde waarden van de groep die je leidt vormgeven. Jouw ethiek en je waarden moeten gedeelde noties van ‘het goede’ worden. Veel filosofen hebben nagedacht over wat ethiek is in de zin van handelen in het algemeen belang. Laten we eens een paar van die gedachten nader onderzoeken om inspiratie uit te putten voor de vervolgstappen in het realiseren van onze ideale wereld.

Leiderschap: in wat voor wereld wil jij leven?

6 minuten leestijd – Samenvatting: ‘Management’ en ‘leiderschap’ zijn twee termen die vaak door elkaar gebruikt worden. Er kan echter een belangrijk onderscheid tussen worden gemaakt, daar managers en leiders verschillende rollen hebben, die verschillende, soms zelf tegengestelde vaardigheden en gedrag vereisen. Omdat beide rollen vaak door één en dezelfde persoon tegelijkertijd worden vervuld raken velen in de war. Dit artikel biedt een uitweg uit de mêlee. Het biedt ook een startpunt aan allen die zelf de leiding willen nemen om een betere wereld te verwezenlijken.

Beoordelingsgesprekken: macht vs productiviteit

7 minuten leestijd – Samenvatting: Hoewel het gebruik van (half)jaarlijkse beoordelingsgesprekken wijd verbreid is in organisaties, blijken ze vaak weinig bij te dragen aan het verbeteren van productiviteit of engagement. Dus waarom vinden ze nog plaats? Het begrip discours of ‘vertoog’ verklaart de wereld vanuit de macht die van specifiek taalgebruik uitgaat. Vertoog zou ons kunnen helpen begrijpen hoe beoordelingsgesprekken bijdragen aan het in stand houden van gevestigde machtsstructuren in organisaties.

Het nastreven van geluk in het werkende leven

6 minuten leestijd – Samenvatting: Verschillende factoren bepalen hoe gelukkig we ons voelen. Sommige hiervan kunnen we zelf beïnvloeden en sommige worden beïnvloedt door onze levensomstandigheden. Ons werk heeft hier ook mee te maken. Op welke manier? En welke implicaties heeft dat?

Twee gezichten van organisaties: welke is voor jou de meest aantrekkelijke?

6 minuten leestijd – Samenvatting: De manier waarop je je betrekking tot een organisatie beschrijft kan met behulp van verschillende narratieven, waarvan er hier twee worden beschreven en vergeleken: het economische en het gemeenschaps-narratief. Wat gebeurt er als voor jou deze narratieven met elkaar beginnen te botsen?

Omgaan met baanverlies: hoe je brein een nieuw hoofdstuk aan jouw verhaal toevoegt

5 minuten leestijd – Samenvatting: Je baan verliezen brengt verwarring in allerlei kleine en grote verhalen, die je zelfbeeld, hoe anderen je zien en je perspectief op de toekomst veranderen. Waarom is dat precies? En hoe kun je daarmee omgaan?

Hoe komt het dat 85% van de werknemers niet geëngageerd met hun werk zijn?

3 minuten leestijd – Samenvatting: Hoe kunnen tegengestelde mechanismen tussen medewerkers en hun organisaties jouw engagement met je werk beïnvloeden?

Sterfbedspijt: onderzoek je angsten om dat te voorkomen

4 minuten leestijd – Samenvatting: Hoe je (onderbewuste) angsten je dagelijkse routines steeds een duwtje in een bepaalde richting geven, zodat dit uiteindelijk verstrekkende gevolgen kan hebben voor hoe jij je leven leidt op de lange termijn.

Vaarwel aan mijn collega’s: waarom ik na 18 jaar het bedrijf verlaat

4 minuten leestijd – Samenvatting: Mijn afscheidsbrief aan mijn voormalige collega’s. Hoe ben ik op dit keerpunt in mijn leven terechtgekomen?

Krijg elk kwartaal gratis inspiratie!

Goeie website? Deel het graag!