Dit is mijn blog waarin ik de praktische, filosofische en psychologische aspecten van werken en leven onderzoek (Engels: to examine).

Meest recente artikel gepost op: 23 augustus 2022

Mijn laatste posts:

Waarom je identiteit ertoe doet, maar authenticiteit een illusie is

9 minuten leestijd – Samenvatting: De termen identiteit en authenticiteit duiken tegenwoordig overal op zo lijkt het. Wie je bent is uiteraard belangrijk. Voor jou, maar ook voor anderen. Het bepaalt niet alleen wie jij ten opzichte van anderen bent, maar het bepaalt vervolgens ook wat anderen van jou verwachten. En wat jij van jezelf verwacht. Zodoende kan je identiteit je zelfs beperken in het behalen van je doelen. Of het kan je naar de sterren doen reiken. Maar als anderen medebepalen wie we zijn, is ‘authenticiteit’ geen illusie? Het onderzoeken en begrijpen van hoe identiteit ‘werkt’ kan je helpen om met dit gevoelige onderwerp om te gaan.

Waarom het vinden van zin en betekenis het loslaten van controle vereist

6 minuten leestijd – Samenvatting: Terwijl we in een vrij en welvarend deel van de wereld leven, zitten velen van ons vast in een hamsterrad, bang om de controle over het leven verliezen. Er lijken meer bedreigingen dan kansen te bestaan. Tegelijkertijd hebben velen het gevoel dat hun leven ontdaan is van betekenis. Albert Einstein zei eens: “Degene die zijn leven als zinloos ervaart is niet alleen ongelukkig, maar nauwelijks geschikt om te leven.” Wat moeten we veranderen om betekenis weer toe te laten in ons leven?

Hoe je wereldbeeld je motivatie beïnvloed

In deze podcast (in de Engelse taal) verkennen, Jean-Christophe Peret en ik hoe onze aannames (beliefs) op elkaar zijn gebouwd als steigerwerk en zich aan elkaar vasthouden om de illusie van coherentie te geven. De kern van dit systeem bestaat uit drie mogelijke aannames over or houdingen tegenover de wereld, die de rest van het steigerwerk bepalen. Ervoor kiezen dat de wereld tegen je is, dat de wereld onverschillig is over jouw aanwezigheid erin of dat de wereld er voor jou is, heeft grote invloed op al het andere dat je denkt of gelooft, hoe je je verhoudt tegenover jezelf en anderen, de waarden die je hebt en uiteindelijk hoe je beslissingen neemt in de leven en daarin ‘voor de dag komt’.

Wordt een ‘leuk’ leven leiden overschat?

7 minuten leestijd – Samenvatting: Een jaar geleden stopte ik met werken. Ik kijk er nog steeds op terug als een goede beslissing, maar wel met gemengde gevoelens. Slaat de twijfel nu toe?

Is verscheidenheid verdeeldheid geworden?

6 minuten leestijd – Samenvatting: Sinds een paar jaar zijn politieke discussies in Westerse landen in toenemende mate gepolariseerd. Spanningen lijken overal te ontstaan over verschillende onderwerpen zoals inkomensverdeling, migratie, het milieu en diversiteit & inclusie. Heeft de verscheidenheid van de bevolking in onze samenleving geleid tot verdeeldheid?

Gedachtenexperiment: verkiezingen voor wie je baas wordt!

9 minuten leestijd – Samenvatting: De meeste mensen in de leeftijd van zeg 25 tot 65 jaar brengen het grootste deel van hun wakende leven door op het werk, waar de meesten onderworpen zijn aan een hoger gezag dat ze niet kunnen controleren en wiens macht over hen slechts beperkt wordt door de mate waarin het arbeidsrecht onze belangen beschermt. De ‘staatsinrichting’ van onze werkgevers kan worden omschreven als een autocratie, een aristocratie of een oligarchie, maar zelden als een democratie. Moet dit echt zo zijn? Hoe zou een systeem eruit kunnen zien waarin de mening van werknemers over hun baas mee wordt gewogen in hun benoeming op een managementpositie?

Hoe de zin te begrijpen van elke situatie

8 minuten leestijd – Samenvatting: Een terugkerend thema in mijn artikelen is dat veel mensen een gevoel van zingeving kwijtraken in hun werk of hun leven in het algemeen. Op het werk kunnen we vaak worden afgeleid van wat voor ons belangrijk door de druk van economische zaken, die ook niet onbelangrijk zijn, maar niet uit zichzelf zin genereren. Waarom is het zo lastig deze paradox te doorgronden? In dit artikel leg ik een simpel mechanisme uit over hoe zin(geving) samenhangt met ons werk en onze doelen. Wanneer je dit eenmaal begrijpt is het gemakkelijk een aanvang te maken met het oplossen van conflicten en zin te vinden in elke situatie in je eigen leven.

Onze materialistische wereld: de prijs weten van alles, maar van niets de waarde

9 minuten leestijd – Samenvatting: In 1984 zong Madonna “[…] we are living in a material world and I am a material girl”. In 1890 publiceerde Oscar Wilde published zijn (enige) roman The picture of Dorian Gray, met daarin de zinsnede: “Tegenwoordig weten mensen de prijs van alles, maar van niet de waarde”. Herken je deze citaten als van toepassing op jezelf? “Natuurlijk niet”, hoor ik je denken, “er is meer in het leven dan geld alleen. Geld is slechts een middel tot een bepaald doel.” Maar als het het middel is tot veel van onze doelen, hoe onafhankelijk zijn wij dan van geld en hoe beïnvloedt dat ons?

Hoe leid je anderen naar jouw ideale wereld?

5 minuten leestijd – Samenvatting: In mijn vorige artikel besprak ik leiderschap en hoe dit eigenlijk draait om jouw persoonlijke ethiek. Ik definieerde persoonlijke ethiek als het antwoord op de vraag: “In wat voor wereld wil jij leven?” Echter, om gevolg aan je persoonlijke ethiek te geven en anderen met je mee te krijgen, moet die ethiek de gedeelde waarden van de groep die je leidt vormgeven. Jouw ethiek en je waarden moeten gedeelde noties van ‘het goede’ worden. Veel filosofen hebben nagedacht over wat ethiek is in de zin van handelen in het algemeen belang. Laten we eens een paar van die gedachten nader onderzoeken om inspiratie uit te putten voor de vervolgstappen in het realiseren van onze ideale wereld.

Leiderschap: in wat voor wereld wil jij leven?

6 minuten leestijd – Samenvatting: ‘Management’ en ‘leiderschap’ zijn twee termen die vaak door elkaar gebruikt worden. Er kan echter een belangrijk onderscheid tussen worden gemaakt, daar managers en leiders verschillende rollen hebben, die verschillende, soms zelf tegengestelde vaardigheden en gedrag vereisen. Omdat beide rollen vaak door één en dezelfde persoon tegelijkertijd worden vervuld raken velen in de war. Dit artikel biedt een uitweg uit de mêlee. Het biedt ook een startpunt aan allen die zelf de leiding willen nemen om een betere wereld te verwezenlijken.

Beoordelingsgesprekken: macht vs productiviteit

7 minuten leestijd – Samenvatting: Hoewel het gebruik van (half)jaarlijkse beoordelingsgesprekken wijd verbreid is in organisaties, blijken ze vaak weinig bij te dragen aan het verbeteren van productiviteit of engagement. Dus waarom vinden ze nog plaats? Het begrip discours of ‘vertoog’ verklaart de wereld vanuit de macht die van specifiek taalgebruik uitgaat. Vertoog zou ons kunnen helpen begrijpen hoe beoordelingsgesprekken bijdragen aan het in stand houden van gevestigde machtsstructuren in organisaties.

Het nastreven van geluk in het werkende leven

6 minuten leestijd – Samenvatting: Verschillende factoren bepalen hoe gelukkig we ons voelen. Sommige hiervan kunnen we zelf beïnvloeden en sommige worden beïnvloedt door onze levensomstandigheden. Ons werk heeft hier ook mee te maken. Op welke manier? En welke implicaties heeft dat?

Twee gezichten van organisaties: welke is voor jou de meest aantrekkelijke?

6 minuten leestijd – Samenvatting: De manier waarop je je betrekking tot een organisatie beschrijft kan met behulp van verschillende narratieven, waarvan er hier twee worden beschreven en vergeleken: het economische en het gemeenschaps-narratief. Wat gebeurt er als voor jou deze narratieven met elkaar beginnen te botsen?

Omgaan met baanverlies: hoe je brein een nieuw hoofdstuk aan jouw verhaal toevoegt

5 minuten leestijd – Samenvatting: Je baan verliezen brengt verwarring in allerlei kleine en grote verhalen, die je zelfbeeld, hoe anderen je zien en je perspectief op de toekomst veranderen. Waarom is dat precies? En hoe kun je daarmee omgaan?

Hoe komt het dat 85% van de werknemers niet geëngageerd met hun werk zijn?

3 minuten leestijd – Samenvatting: Hoe kunnen tegengestelde mechanismen tussen medewerkers en hun organisaties jouw engagement met je werk beïnvloeden?

Sterfbedspijt: onderzoek je angsten om dat te voorkomen

4 minuten leestijd – Samenvatting: Hoe je (onderbewuste) angsten je dagelijkse routines steeds een duwtje in een bepaalde richting geven, zodat dit uiteindelijk verstrekkende gevolgen kan hebben voor hoe jij je leven leidt op de lange termijn.

Vaarwel aan mijn collega’s: waarom ik na 18 jaar het bedrijf verlaat

4 minuten leestijd – Samenvatting: Mijn afscheidsbrief aan mijn voormalige collega’s. Hoe ben ik op dit keerpunt in mijn leven terechtgekomen?

Krijg elk kwartaal gratis nieuwe inspiratie!

Deel het graag!