Hoe komt het dat 85% van de werknemers niet geëngageerd met hun werk zijn?

Tot 85% van de werknemers wereldwijd zijn niet geëngageerd met hun werk volgens een peiling van Gallup uit 2017. Het gevoel hun werk als zinvol te ervaren wordt teniet gedaan als hun waarden niet langer stroken met die van hun werkgever volgens onderzoek van MIT Sloan (origineel artikel [betaald]). Om het simpel te zeggen: werknemers raken gedisengageerd wanneer hun werkgever voorbij gaat aan wat voor hen belangrijk is.

This image has an empty alt attribute; its file name is DSC_7897-1-1024x680.jpg
Werknemers raken gedisengageerd wanneer hun werkgever voorbij gaat aan wat voor hen belangrijk is. Partijen kunnen ingegraven lijken te zijn in hun denken en doen. (WO1 loopgraaf vlakbij Ieper, België)

Dus wat vinden werknemers belangrijk? Om dit nader te verkennen, laten we eens kijken naar hoe organisaties gereageerd hebben op maatschappelijke waarden in het algemeen. Deze waarden worden vaak in het Engels samengevat met de drieslag ‘people, planet and profit’ (3P). 3P is een bekend concept waar organisaties al voor enige tijd beleid omheen hebben geformuleerd. Dit beleid wordt vaak aangeduid als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 95% van ’s werelds grootste bedrijven hebben een MVO programma (bron).

Echter, een belangrijke pijler onder MVO is het zogenaamde shared value creation concept, wat verlangt dat MVO gekoppeld is aan het behalen van een concurrentievoordeel, oftewel winst. Derhalve kan gezegd worden dat de meeste organisaties in essentie de maximalisatie van winst of aandeelhouderswaarde voorrang geven op andere zaken. Het streven naar het maximaliseren van winst is een waarde op zichzelf.

De hierboven genoemde 3P waarden staan niet perse tegenover elkaar; ze kunnen elkaar versterken. Dat is precies waar het om draait bij ‘shared value creation’. Maar als ze met elkaar in conflict komen dan kan, volgens de ‘shared value creation’ principes, niet van organisaties verlangd worden dat ze winst (‘profit’) opofferen ten koste van ‘people’ of ‘planet’ (zoals ook in dit artikel besproken wordt). Dit doet de vraag rijzen of organisaties überhaupt intrinsiek gemotiveerd zijn zorg te dragen voor ‘people’ en ‘planet’ of dat ze slechts hun winsten groen overspuiten (‘greenwashing’).

This image has an empty alt attribute; its file name is DSC_8050-1024x680.jpg
MVO: altruïsme of ‘greenwashing’? Er lijkt meer complexiteit onder het oppervlak te bestaan.

Maar hebben organisaties niet het volste recht primair op hun eigen belang gericht te zijn? We dwingen gewone mensen toch ook niet ‘maatschappelijk verantwoord’ te zijn?

Hoe kan het dat veel werknemers in dubio staan tussen hun persoonlijke waarden en de belangen van de organisatie waar ze werken, ondanks dat vele organisaties een poging hebben gedaan te antwoorden op maatschappelijke zorgen met MVO beleid?

Een nieuwe blogpost zal deze vraag binnenkort nader onderzoeken. In de tussentijd: hoe denk jij hierover?

Krijg elk kwartaal gratis nieuwe inspiratie!

Goeie blogpost? Deel het graag!