Over mij

Rik Hospers is onafhankelijk raadsman. Hij is geïntrigeerd door de manier waarop ons werk de manier waarop we ons leven ervaren beïnvloedt. En hoe organisaties die beleving kunnen verbeteren voor de mensen die met hen werken.

Hij heeft ongeveer de helft van zijn werkzame leven in het buitenland doorgebracht. Hij woonde en werkte in Europa, Afrika en Azië. Hij is ook actief geweest in de politiek als volksvertegenwoordiger. Hij is afgestudeerd in de Bedrijfskunde (drs/MSc) en studeert momenteel Humanistiek (MA). Hij is getrouwd, vader van drie kinderen en woont in het mooie Delft.

Delft: Oude Delft met de Oude Kerk (van 1246 AD)

Over Worklife Examined

Dit is mijn blog waarin ik de praktische, filosofische en psychologische aspecten van werken en leven onderzoek (Engels: to examine).

Ik haal mijn inspiratie uit de filosofie en de wetenschap, uit de ervaringen van anderen en ik put uit mijn eigen ervaring als voormalig medewerker van een multinational, die gewoond en gewerkt heeft in Europa, Afrika en Azië.

We staan allemaal wel eens stil bij vragen over wie we zijn als individu, hoe we met onszelf omgaan, hoe we ons verhouden tot anderen en wat we uit ons leven willen halen. Velen van ons brengen ongeveer de helft van ons door op het werk. Nu ik zelf ‘over de helft’ van mijn eigen leven ben, heb ik gemerkt hoe sterk ons werk ons denken en voelen over het leven beïnvloedt.

Bovendien, in tegenstelling tot wat velen graag geloven, hebben we ons eigen lot niet altijd zelf in de hand. Soms overkomt het leven ons. En de organisaties waarin we werken kunnen daar een grote rol in spelen. Bijvoorbeeld door de kansen die ze ons bieden. Hoe ze omgaan met hun medewerkers. Wat de geschreven en ongeschreven regels van de organisatie zijn en hoe ze die overbrengen. Hoe ze reageren op mensen die die regels en normen ter discussie stellen; mensen die misschien ‘anders’ zijn dan anderen. Hoe ze prestaties beoordelen en belonen. En tenslotte, uiteraard, als we onze baan verliezen.

Organisaties, begrepen als groepen van samenwerkende mensen, zijn sociale entiteiten. De mate waarin ze deze groepsband benadrukken of versterken kan beïnvloeden hoe we ons bij ons werk voelen. Organisaties staan constant in interactie met andere mensen, andere organisaties en met de samenleving als geheel. Hoe zij zichzelf in de samenleving opstellen kan invloed hebben op hoe zinvol je je werk, en in het verlengde daarvan, je leven ervaart.

En tot slot, wat of wie is de organisatie überhaupt? Hoe ervaar je de organisatie waar je werkt? Is de organisatie je team, je baas, de directeur, de eigena(a)r(en), HR, je interne klant? Waarschijnlijk is de organisatie voor jou een combinatie van deze. Mensen verhouden zich op verschillende manieren tot hun werk. Als alles op rolletjes loopt is de organisatie misschien je team. Maar als blijkt dat je nieuwe baas een rotzak is kan hij alles worden wat de organisatie nog voor jou betekent. Zoals de Engelse uitdrukking luidt: “People join organisations and leave bosses”.

Daarom vind ik het de moeite waard kritisch te onderzoeken hoe organisaties worden geleid, hoe ze omgaan met hun medewerkers, wie ze willen zijn, hoe ze zich opstellen in de maatschappij en, niet in de laatste plaats, de mate waarin en hoe ze reflecteren over hun waarden. En hoe dat alles ons raakt als we onszelf als mensen van vlees en bloed beschouwen.

Ik verwacht geen definitieve antwoorden te vinden, maar hoop vooral onderweg nieuwe gezichtspunten te bereiken, die ons immer nader tot een rijker begrip brengen. Daarom nodig ik je uit met mij mee op reis te gaan door commentaar te geven op artikelen of zelf ideeën en suggesties aan te dragen.

Caspar David Friedrich – Der Wanderer über dem Nebelmeer (1818)

Krijg elk kwartaal gratis nieuwe inspiratie!

Goeie website? Deel het graag!